Badania Google dotyczące aktualnego otoczenia biznesu i jego potrzeb pokazują, że firmy zbierają duże ilości danych, a około 80% z nich zwykle ma kontekst przestrzenny. Płaskie pliki z olbrzymią ilością kolumn są trudne w analizie i nie sprzyjają wnioskowaniu. Szczególnie trudne jest uwzględnienie aspektu lokalizacji poszczególnych typów danych, korelacji danych wynikającej z ich wzajemnego położenia oraz odległości. Pokazanie danych na mapie w kontekście przestrzennym zmienia perspektywę diametralnie. Pozwala łatwo dostrzec kluczowe zależności między danymi, określić ich nasycenie oraz analizować z wykorzystaniem dynamicznych czasów dojazdu lub dojścia.

 Rozwiązanie

GeoMarketing to narzędzie dające możliwość wizualizacji własnych danych na tle map oraz przeprowadzenia na nich analiz przestrzennych i wygodnej  publikacji rezultatów na mapach wzbogaconych o dane referencyjne DataWise – kompleksowe dane dotyczące struktury demograficznej, zarobków ludności oraz mikro-rynków i otoczenia punktów handlowo – usługowych, udostępniane w kilku poziomach granulacji – aż do pojedynczych punktów adresowych. Aplikacja pozwala również na: 
  • wyznaczanie stref wpływów oparte o unikalne mechanizmy Google Maps w zakresie obliczeń czasów dojazdu/dojścia z uwzględnieniem natężenia ruchu
  • wizualizację własnych źródeł danych oraz danych referencyjnych na tle podkładów mapowych Google
  • przeprowadzanie analiz przestrzennych opartych o filtrowanie obszarowe i atrybutowe dostępnych danych – począwszy od skali całego kraju aż do poziomu konkretnych adresów, czy budynków
  • wykorzystanie w analizach i statystykach danych referencyjnych (POI Google Maps, danych o zagęszczeniu, strukturze i dochodach populacji, granicach administracyjnych itp.), co umożliwia przygotowanie danych do podjęcia istotnych decyzji biznesowych: wybrania lokalizacji nowej placówki lub oddziału, oceny potencjału rynku lokalnego, lokalizacji „białych plam”, czy analizy konkurencji zewnętrznej i wewnętrznej (kanibalizm sieci)
  • udostępnianie wyników analiz na tle map w formie gotowej do umieszczenia w prezentacji lub wydruku.

 Jak działa aplikacja GeoMarketing? 

  Korzyści 

  • Znaczące obniżenie kosztów pozyskania danych referencyjnych (publicznie dostępnych i komercyjnych)
  • Szybkie i efektywne tworzenie analiz geoprzestrzennych i publikowanie ich wyników bezpośrednio przez działy biznesowe pozwala przyspieszyć przygotowanie atrakcyjnych prezentacji nawet o 50%
  • Zastosowanie prostego i intuicyjnego interfejsu Google Maps umożliwia przygotowanie i publikowanie analiz przez dowolne osoby, zgodnie z aktualnymi potrzebami biznesowymi i bez konieczności angażowania specjalistów GIS
  • Niższe koszty użytkowania aplikacji udostępnianej w „chmurze”