Udostępnij informacje o infrastrukturze terenowej za pomocą Google Maps.

 GeoGrid jest przeznaczony dla firm posiadających infrastrukturę techniczną w terenie. Aplikacja umożliwia wizualizowanie bezpośrednio na Mapach Google (także na zdjęciach Street View) danych pochodzących z różnych źródeł i systemów firmy  –  GIS, CRM, ERP, WFM, Fleet Management i inne. Dzięki temu dane techniczne prezentowane są równocześnie z danymi biznesowymi i zasobami mapowymi w kontekście przestrzennym.

 Dla kogo jest GeoGrid?

Aplikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla firm z branż sieciowych (ciepłownictwo, energetyka, telekomunikacja, gazownictwo czy wodociągi). Użytkownikami końcowymi narzędzia są pracownicy terenowi, działy obsługi klienta, sprzedaży i marketingu. GeoGrid jest dedykowany wszystkim pracownikom, którzy na co dzień stykają się z koniecznością lokalizacji infrastruktury technicznej.

 • GeoGrid umożliwia osobom decyzyjnym dostęp do danych o infrastrukturze terenowej niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Aplikacja pozwala w czytelny sposób prezentować dane firmy oraz wspiera planowanie inwestycji czy modernizacji.
 • Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do danych o infrastrukturze terenowej na urządzeniach mobilnych. Pracownicy zyskują ułatwiony dostęp do niezbędnych informacji, bez konieczności drukowania map czy dokumentacji.
 • GeoGrid umożliwia dostęp do danych z poziomu przeglądarki internetowej. Dane prezentowane są w uproszczonej formie na tle mapy drogowej i zdjęć lotniczych, co znacznie ułatwia i upraszcza rozmowy z klientami o nowych przyłączeniach.

Funkcjonalności

 • Geometryczny model infrastruktury sieciowej (obiekty liniowe, punktowe oraz obszarowe tj. sieci, węzły, słupy, komory, stacje, budynki, działki etc.)
 • Dostęp do atrybutów alfanumerycznych obiektów sieciowych
 • Wyszukiwanie obiektów po atrybutach
 • Lokalizacja obiektów po adresie
 • Wyznaczenie trasy dojazdu
 • Widok obiektów sieciowych w Street View
 • Prezentacja obiektów sieciowych w oparciu o Mapy Google (mapa drogowa, zdjęcie lotnicze, hybryda)
 • Kompletny widok zasobów sieciowych na tle map Google
 • Dostęp w oparciu o Google Maps z urządzeń mobilnych (tablety i smartfony)
 • Szybki i łatwy dostęp do danych o sieci w terenie
 • Szybki dostęp do dokumentów oraz schematów obiektów sieciowych

  Korzyści dla firmy

 • Dostęp do zasobów Google Maps i danych przedsiębiorstwa
 • Skrócenie czasu pracy w terenie
 • Zmniejszenie kosztów wynikających z błędnej lokalizacji infrastruktury terenowej
 • Usprawnienie komunikacji między pracowniami terenowymi a centralą
 • Szybki dostęp do dokumentów, schematów i planów infrastruktury
 • Wdrożenie aplikacji nie wymaga angażowania dodatkowej infrastruktury (hardware)

  Korzyści dla pracownika

 • Szybki i łatwy dostęp do danych o sieci w terenie
 • Szybkie wyszukiwanie obiektów po punktach adresowych
 • Wyznaczanie tras dojazdu do wybranych obiektów w terenie z wykorzystaniem nawigacji Google
 • Intuicyjna obsługa oraz brak konieczności organizowania szkoleń dla pracowników