Rozwiązania oparte na Google Maps

Łatwy dostęp do informacji przestrzennej, możliwość stylizacji map oraz przyjazny interfejs sprawiają, że Mapy Google są najczęściej wybieraną platformą mapową na świecie. Rozwiązania IT oparte na Google Maps są wykorzystywane w takich obszarach przedsiębiorstwa jak: sprzedaż, marketing, logistyka, operacje i inne.

Zapoznaj się z rozwiązaniami Google Maps. Zobacz demo 

Aplikacja GeoTask optymalizuje przydział zadań i trasy dojazdu oraz monitoruje realizację prac w terenie.
Dowiedz się więcej  

GeoTraxx jest aplikacją służącą do planowania i optymalizacji tras dojazdu, która uwzględnia aktualne natężenie ruchu oraz utrudnienia na drodze.
Dowiedz się więcej  

GeoGrid możliwia udostępnienie informacji o infrastrukturze terenowej w oparciu o Google Maps.
Dowiedz się więcej  

Aplikacja GeoMarketing pozwala przetwarzać informacje potrzebne do podejmowania decyzji biznesowych na bazie danych geoprzestrzennych.
Dowiedz się więcej  

Pozostałe rozwiązania Google Maps

GeoLocator

GeoLocator jest dedykowaną aplikacją do wizualizacji oddziałów, punktów obsługi klienta czy punktów serwisowych na stronie internetowej.
Dowiedz się więcej  

Business View

Wewnętrzne Street View na mapach Google to unikalny sposób na prezentowanie swojej firmy dzięki interaktywnej panoramie 360.
Dowiedz się więcej  

GeoEstate

GeoEstate to aplikacja dla branży nieruchomości, służąca do wizualizacji planowanych lub zrealizowanych inwestycji na mapie.
Dowiedz się więcej  

Zobacz też usługi oferowane przez Globemę       Usługi Globemy