Google Maps wspiera Expressoft Technology w dostarczaniu zamówień

Case Study Expressoft

Wstęp

Expressoft to jeden z naszych klientów z Rumunii. Firma opracowuje i dostarcza innowacyjne rozwiązania programistyczne oraz najwyższej jakości usługi IT dla dużych i średnich firm. Dowiedz się, jak firma usprawniła jedno ze swoich rozwiązań dzięki mapom Google. 

Spis treści:

Sektor: IT
Kraj: Rumunia
Rozwiązanie / Usługa: Google Maps Platform
Expressoft  dostarcza rozwiązania IT dla restauracji, hoteli, salonów kosmetycznych i przedsiębiorstw z branży handlu detalicznego. Oferuje klientom narzędzia do zarządzania głównymi elementami ich działalności: POS, eCommerce, PMS, rozwiązania do zarządzania zamówieniami, systemy inwentaryzacji i kontroli, CRM, ERP oraz narzędzia do raportowania.

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem naszego klienta było stworzenie wydajnego systemu zarządzania dostawami w formie zintegrowanej aplikacji z pakietem oprogramowania do przejmowania, zarządzania, dostarczania oraz zbierania zamówień. System miał wpłynąć na podniesienie satysfakcji klientów z usług firmy, dla której została stworzona aplikacja i zwiększenie ich lojalności.

Rozwiązanie

Aby osiągnąć swoje cele, Expressoft sięgnął po rozwiązanie Google Maps Platform.

Stworzone przez firmę oprogramowanie integruje się ze wszystkimi niezbędnymi narzędziami. W rezultacie, cały proces dostawy przebiega szybko a praca personelu jest lepiej zorganizowana i bardziej efektywna, co wspiera budowanie pozytywnych doświadczeń klientów.

Główne zalety wykorzystania z rozwiązania Google Maps

Wyznaczanie optymalnych terminów i trasy dostaw 

Usprawnienie przepływu informacji

Zwiększenie satysfakcji klientów

Optymalizacja kosztów i zwiększenie rentowności biznesu

Efekty

Dzięki integracji z Google Maps stworzona przez Expressoft aplikacja poprawnie oszacowuje czas przygotowania i dostawy zamówienia. Adresy dostaw są identyfikowane bezpośrednio na mapie.

3

odległości zmierzonych za pomocą Distance Matrix API

1

adresów poprawnie zidentyfikowanych przez Geocoding API

800

tras utworzonych za pomocą Directions API
Partnerstwo z Globemą to dla Expressoft współpraca, w której najważniejsze jest wzajemne wsparcie. Zawsze znajdowałem w tym partnerstwie pomoc, szybkość i elastyczność niezbędne w rozwiązywaniu napotykanych wyzwań. Wspieramy naszych klientów jako strategiczny partner, a ta odpowiedzialność oznacza, że musimy zapewnić opartą na zaufaniu, wysokiej jakości współpracę – właśnie taką, jaką oferuje Globema.
— Dragos Georgescu , szef Działu Rozwiązań dla Przedsiębiorstw, Expressoft Technology