Skip to main content

Google ogłasza wersję 6.0 Maps oraz Places SDKs dla platformy iOS

6.0-maps-places-ios

W zeszłym tygodniu zespół Google udostępnił nowe wersje usług Maps i Places SDKs dla iOS. Odsłona 6.0 pomoże przyspieszyć działania developerów poprzez rozszerzenie wspieranych wersji platformy iOS do iOS 12, a także przez zapewnienie wsparcia podglądu XCFrameworks, które zawierają pliki binarne niezbędne do programowania na symulatorach iOS14+ na procesorach M1 firmy Apple. Nowa wersja, zgodnie z prośbami developerów, zawiera także funkcję, która zmienia animację markerów dodawanych do mapy.

Animacja rozmycia markerów

W wersji 6.0 Google wprowadza nowy typ GMSMarkerAnimation, nazwany kGMSMarkerAnimationFadeIn. Służy on animacji wyglądu markera w momencie dodawania go do mapy.

Sprawdź MarkersViewController w przykładowej aplikacji

By użyć nowego typu animacji, ustaw własność markera na appearAnimation zanim dodasz go do mapy.

W języku Swift:

let position = CLLocationCoordinate2D(latitude: -33.86, longitude: 151.2)
let marker = GMSMarker(position: position)
marker.appearAnimation = .fadeIn

W języku Objective-C:

CLLocationCoordinate2D position = CLLocationCoordinate2DMake(-33.86, 151.2);
GMSMarker *marker = [GMSMarker markerwithPosition:position];
marker.appearAnimation = kGMSMarkerAnimationFadeIn;

Wsparcie XCFramework

Dawniej, Maps oraz Places SDKs dla iOS były wysyłane jako pojedynczy plik .framework, który zawierał architekturę potrzebną do utworzenia i opublikowania Twojej aplikacji. Jednak wraz z pojawieniem się procesorów M1 od Apple, pojawiła się potrzeba nowego wariantu – arm-64-simulator, który zmienił format SDKs na nowy XCFramework.

Jeśli zdarzyło Ci się spróbować użycia poprzednich wersji SDKs na procesorach M1 Apple, być może rozpoznajesz ten błąd:

ld: building for iOS Simulator, but linking in object file built for iOS, 
file '[...]/GoogleMaps/Frameworks/GoogleMaps.framework/GoogleMaps for 
architecture arm64

Wraz z publikacją odsłony 6.0 Maps and Places SDKs dla iOS, Google uruchamia wsparcie beta dla XCFrameworks, które rozwiązuje błąd na procesorach M1 Apple. Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikami Google dotyczącymi Maps i Places, gdzie dowiesz się, jak skorzystać ze wsparcia.

Wersje Maps i Places SDKs w XCFrameworks są wciąż w fazie beta, zalecane jest więc korzystanie z nich wyłącznie do celów rozwijania aplikacji i poleganie na wersji .framework w momencie publikacji. Kolejne wersje SDKs zapewnią pełne wsparcie XCFramework.

Zainstaluj wersję 6.0 już teraz!

Nowe wersje Maps i Places SDKs możesz zainstalować poprzez CocoaPods lub Carthage. Jeśli chcesz zainstalować podgląd wersji XCFramework dla SDKs, sprawdź zakładkę „Installing the XCFramework” w powyższych linkach. Pamiętaj, że tworzenie aplikacji w wersji 6.0 wymaga użycia Xcode 12 lub nowszego, ponieważ minimalna wspierana wersja iOS to iOS 12. Wsparcie dla iOS 11 jest już wstrzymane, lecz dostępne poprzez sprecyzowanie starszych wspieranych wersji Maps i Places SDKs dla iOS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub wsparcia w korzystaniu z nowych wersji, skontaktuj się z nami – nasz zespół Google chętnie Ci pomoże!

Tekst źródłowy: https://cloud.google.com/blog/products/maps-platform/announcing-version-60-maps-and-places-sdks-ios