Skip to main content

Zmiany Places SDK oraz Maps SDK dla systemu iOS

By 29 października, 2020Google - aktualności

Dnia 13.10.2020 została wprowadzona nowa wersja Places i Maps SKD dla systemu iOS w wersji 4.0. W związku z pojawieniem się nowej wersji, należy zwrócić uwagę na wycofanie niektórych właściwości, metod i interfejsów API wymienionych poniżej: 

Maps SDK, Places SDK dla iOS:

  • Od wersji 4.0, iOS 9 nie jest dłużej wspierany przez Maps i Places SDK. Aby korzystać z SDK na urządzeniach z iOS 9 należy skorzystać z wcześniejszej wersji Maps i Places SDK, czyli wersji 3.0  3.10. Jeśli kod nie ma określonego numeru wersji, to zostaje użyta ostatnia wersja Maps/Places SDK – 4.0, która nie wspiera iOS 9. 

Maps SDK dla iOS:

  • GMSPlaceField zmieni typ na NS_OPTIONS w celu ulepszenia obsługi języka Swift. Programiści używający Ojective-C nie muszą wprowadzać żadnych zmian. Szczegóły migracji: https://developers.google.com/places/ios-sdk/migrate-nsoptions
  • Następujące metody zostały wycofane. Aby upewnić się, że wrażenia użytkownika aplikacji nie ulegną pogorszeniu, należy zaktualizować kod, aby korzystał z nowych właściwości, metod i interfejsów API zgodnie z opisem:
google-ios