Skip to main content

Jak zaimplementować Local Context Map?

By 14 września, 202021 września, 2020Google - aktualności, Zastosowania Google Maps
localcontext

W ostatniej wersji beta Google pojawiło się wiele nowości. Pisaliśmy już o nowych narzędziach do stylizacji map, a dziś przedstawiamy Ci Lokalną Mapę Kontekstową (Local Context Map), czyli widget, który po zaimplementowaniu pokaże określone typy miejsc, wybrane przez użytkownika w pobliżu konkretnej lokalizacji.

Local Context Map zawiera interaktywny panel boczny, w którym znajdują się zdjęcia wyszukanych miejsc. Po kliknięciu na wybrane zdjęcie lokalna biblioteka kontekstowa wyświetla szczegółowe informacje na temat miejsca, wraz z oceną użytkowników, komentarzami i innymi przydatnymi informacjami. Dodatkowo możemy też wyświetlić czas dojazdu lub dojścia na piechotę.

Jak zaimplementować widget Local Context Map?

Oto instrukcja krok po kroku:

1. Podczas ładowania Maps JavaScript API dodaj odpowiednią bibliotekę oraz ustaw wersję API (Local Context Map jest w tej chwili dostępna dla wersji beta)

<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?libraries=localContext&v=beta&key=API_KEY&callback=initMap" 
    defer> 
</script> 

2. Utwórz obiekt LocalContextMapView wraz z następującymi parametrami:

 • element – do którego ma zostać narysowany LocalContextMapView
 • placeTypePreferences – typy wyszukiwanych miejsc, maksymalnie 10. Lista wspieranych typów znajdziesz tutaj: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/local-context/supported-types
 • maxPlaceCount – liczba miejsc do pokazania na mapie. Przyjmuje ona wartości z przedziału <0; 24> , gdzie wartość 0 oznacza, że Local Context Library nie ładuje żadnego miejsca na mapę.
 • directionsOptions – parametr opcjonalny, czyli możliwość określenia punktu origin. Po ustawieniu tego parametru po wybraniu miejsca w GUI wyznaczana jest trasa wraz z czasem dotarcia.
var places = ['restaurant', 'cafe', 'tourist_attraction']; 
var center = { 
  lat: 52.175968, 
  lng: 21.019255 
}; 
 
var localContextMapView = new google.maps.localContext.LocalContextMapView({ 
  element: document.querySelector('#map'), 
  placeTypePreferences: places, 
  maxPlaceCount: 24, 
  directionsOptions: {origin: center}, 
}); 

3. Następnie zdefiniuj mapę.

var map = localContextMapView.map; 
 
map.setOptions({ 
  center: center, 
  zoom: 15 
}); 
 
map.addListener('click', () => { 
  localContextMapView.hidePlaceDetailsView(); 
}); 
 
var marker = new google.maps.Marker({position: center, map: map}); 

Widok mapy jest ustawiany przy pierwszym wywołaniu, gdy środek mapy oraz powiększenie są określone.

W podanym przykładzie został dodany również event, który w momencie kliknięcia w dowolne miejsce na mapie chowa szczegóły dotyczące miejsca.

4. Dodatkowo jako punkt środkowy lokalnej mapy kontekstowej możesz ustawić swoją przybliżoną lokalizację, używając funkcji geolokalizacyjnych HTML5 przeglądarki. W momencie odświeżenia strony użytkownik będzie musiał potwierdzić, że wyraża zgodę na udostępnienie lokalizacji. Wyświetlą się wtedy wybrane typy miejsc w bliskim otoczeniu.

Aby dodać geolokalizację, musisz odpowiednio zmodyfikować kod:

function initMap() { 
 var center = { 
  lat: 52.175968, 
  lng: 21.019255 
 }; 
 
 if (navigator.geolocation) { 
  navigator.geolocation.getCurrentPosition( 
    position => { 
     geolocationPosition = { 
      lat: position.coords.latitude, 
      lng: position.coords.longitude 
     }; 
     createContextMap(geolocationPosition); 
    },() => { 
     createContextMap(center); 
    } 
  ); 
 } else { 
  window.alert("The Geolocation service failed, used default center"); 
  createContextMap(center); 
 } 
}; 

Jeśli przeglądarka ma problem z określeniem lokalizacji, dostaniesz komunikat o błędzie, a strona uruchomi się z domyślną lokalizacją. Tworzenie lokalnej mapy kontekstowej zostało wydzielone do oddzielnej funkcji:

function createContextMap(center) { 
 var places = ['restaurant', 'cafe', 'tourist_attraction']; 
 var localContextMapView = new google.maps.localContext.LocalContextMapView({ 
  element: document.querySelector('#map'), 
  placeTypePreferences: places, 
  maxPlaceCount: 24, 
  directionsOptions: {origin: center}, 
 }); 
 
 var map = localContextMapView.map; 
 localContextMapView.map.setOptions({ 
  center: center, 
  zoom: 15 
 }); 
 
 map.addListener('click', () => { 
  localContextMapView.hidePlaceDetailsView(); 
 }); 
 
 var marker = new google.maps.Marker({position: center, map: map}); 
}

Ostatecznie otrzymasz swoją przybliżoną lokalizację:

local context 3

Masz pytania lub wątpliwości? Chcesz dowiedzieć się, jak Google Maps pomoże usprawnić Twoją firmę? Nasi eksperci zapewnią wszystkie informacje!