Nowe narzędzia stylizacji map w chmurze – poradnik developera i użytkownika

By 24 sierpnia, 2020Cloud, Google - aktualności
stylmap

Każda mapa jest użyteczna, ale warto dostosować ją dodatkowo do naszych potrzeb. Można na przykład dodać warstwy dodatkowych informacji w formie różnorodnych stylów oraz miejsc wartych uwagi. Teraz to łatwiejsze niż kiedyś – w ostatniej wersji beta Google wprowadził nowe narzędzia, wspomagające stylizowanie map w Google Cloud Platform.

Dzięki nowym narzędziom tworzenie spersonalizowych map jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dają one możliwość większej kontroli nad Twoją mapą i dużą elastyczność, a także oszczędność czasu – ich aktualizacja trwa zaledwie kilka minut.

Udostępniamy poradnik przedstawiający nowe funkcje i sposoby ich wykorzystania specjalnie dla developerów i użytkowników serwisów Google Maps. Zapraszamy do pobierania!

Pobierz bezpłatny poradnik!

    Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.
    W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moim danych osobowych narusza przepisy