Jak uniknąć problemów podczas dostarczania zakupów klientom? Google Maps dla e-commerce

By 29 czerwca, 202019 sierpnia, 2020Transport i Logistyka, Zastosowania Google Maps
dostawa ecommerce

Dostawa to ostatni etap zakupów w e-commerce – ale to właśnie na tym etapie może się pojawić najwięcej problemów i nieporozumień. Na scenę wkraczają tu osoby spoza Twojej firmy, czyli dostawcy, kierowcy, firmy kurierskie. Właśnie wtedy możesz łatwo stracić wpływ na jakość obsługi klienta. Jak uniknąć ryzyka związanego ze zbyt długim, skomplikowanym doręczeniem czy uszkodzeniem przesyłki? 

Co składa się na perfekcyjną dostawę?

W poprzednim odcinku naszego cyklu pisaliśmy, jak wyeliminować pomyłki w adresach dzięki zastosowaniu Geocoding API oraz Autocomplete API. Dziś pokażemy ich dalsze możliwości, a także przedstawimy kolejne usługi: Distance Matrix API, Roads API oraz Directions API.

Czego potrzebujesz, żeby zrealizować dostawę?

  • właściwego transportu,
  • odpowiednio przygotowanego kierowcy,
  • optymalnej trasy.

Jak to zrobić?

Aktualne informacje o korkach, remontach i objazdach dostarczy oczywiście Google Maps Platform. Uzupełnij działanie map przy pomocy Distance Matrix API – usługa ta zapewni Ci porównanie różnych tras dostawy z poszczególnych magazynów, hurtowni i innych miejsc wysyłki. Dzięki temu możesz wybrać optymalny punkt, gwarantujący klientowi najszybsze dostarczenie przesyłki. Jeśli skorzystasz z parametru traffic_model parameter, otrzymasz przewidywany czas trwania trasy, liczony od planowanego momentu opuszczenia magazynu przez dostawcę. To nie wszystko: Distance Matrix API automatycznie korzysta z aktualnych informacji o natężeniu ruchu i potencjalnych przeszkodach na trasie. Na tej podstawie wybierze najbliższy punkt dostawy z uwzględnieniem faktycznego czasu potrzebnego na pokonanie danego dystansu. Im krótsza trasa, tym więcej dostaw każdego dnia.

Wsparcie dla kierowcy

Czy Twoim dostawcom zdarza się borykać z niekompletnymi danymi GPS? Roads API pozwoli im nanieść aktualną pozycję urządzenia na odpowiadającą jej pozycję na sieci dróg Google Maps. Dopasowane pozycje mogą być użyte jako podstawa dla Directions API lub Distance Matrix API. Poprawiona pozycja kierowcy to dokładniejsze wskazówki jazdy i lepsza oceną czasu dotarcia na miejsce.

Optymalizacja trasy

Aby kierowca dotarł do klientów w najkrótszym czasie, wypróbuj usługę Directions API. Zapewnia ona precyzyjne wskazówki jazdy. Wspomniany już wcześniej traffic_model parameter przewiduje czas trwania kolejnych odcinków trasy, a także optymalizuje kolejność przystanków na dostarczenie poszczególnych przesyłek.

Nasza wskazówka: ustaw miejsce dostawy, używając Place ID, pochodzącego z Place Autocomplete lub Geocoding API (zamiast ręcznie wpisywać adres). Dzięki temu kierowca zostanie skierowany do najwygodniejszego punktu dostępu do miejsca dostawy.  Dla lepszej oszczędności czasu kierowca może użyć Street View w aplikacji natywnej, stworzonej z wykorzystaniem Google Maps SDKs na Androidzie lub iOS. W ten sposób może wcześniej sprawdzić informacje na temat miejsca dostawy, np. dowiedzieć się, gdzie w okolicy najłatwiej zaparkować.

Klient na bieżąco

Dobrą praktyką jest informowanie klientów o statusie dostarczenia przesyłki. Directions API zapewnia informacje o czasie realizacji pojedynczej dostawy, natomiast Distance Matrix API pozwala sprawdzić czas potrzebny na zrealizowanie kilku dostaw. Dzięki aktualnym informacjom o ruchu drogowym możesz w czasie rzeczywistym informować klientów o zmieniających się warunkach na trasie dostawców. Z Maps JavaScript API możesz też stworzyć prostą aplikację webową, śledzącą dostawy. W ten sposób zmniejszy się liczba telefonicznych i mailowych zapytań o status przesyłek.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Pobierz bezpłatny poradnik

    Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.
    W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moim danych osobowych narusza przepisy