Bez pomyłek w dostawach – czy to w ogóle możliwe?

By 19 czerwca, 20208 lipca, 2020Aplikacje oparte na Google Maps
google_autocomplete

Prowadzenie e-sklepu wiąże się z mnóstwem rutynowych, codziennych czynności, wśród których prym wiedzie wysyłka paczek do klientów. Zapakować, zaadresować, wysłać – proste, prawda?

Nie zawsze – dużo zależy od tego, czy w zamówieniu znajduje się poprawny adres. O pomyłki nietrudno: choćby w Warszawie znajduje się Aleja Jana Pawła II w Śródmieściu i ulica Jana Pawła II… w dzielnicy Wesoła. Ich odróżnienie może stanowić wyzwanie – zwłaszcza przy kolejnej wysyłce tego samego dnia.

W jaki sposób ograniczyć ryzyko pomyłki podczas wpisywania adresu przez klienta? Możesz temu zapobiec – spróbuj zaimplementować w swoim e-sklepie Autocomplete API od Google.

Autocomplete API podpowiada adres, czerpiąc z bazy geograficznej. Korzyści są oczywiste:

  • wpisywanie danych jest szybsze i łatwiejsze
  • pomyłek jest mniej, ponieważ automat weryfikuje poprawność adresu

Jak to działa?

Kiedy klient wpisuje adres z pomocą Autocomplete API, dokładna szerokość i wysokość geograficzna danego miejsca jest określona przez Geocoding API z użyciem Place_ID, pochodzącego z Autocomplete. Pozwala to na wyświetlenie mapy zawierającej interaktywny marker, który służy do potwierdzenia adresu dostawy. Marker to nic innego jak graficzna informacja zwrotna dla użytkownika. Dzięki niemu klient może doprecyzować miejsce dostawy, przemieszczając go na mapie. Natomiast Geocoding API przetwarza pozycję markera do formy adresu dla dostawców.

Nie ma takiego adresu

Niektóre miejsca (małe pawilony, lokale użytkowe w budynkach wielorodzinnych) nie mają precyzyjnych, oficjalnych adresów. Z pomocą przychodzą tu Place Autocomplete i Geocoding API, dostarczając tzw. Kody Plus (Plus Codes). Zapewniają one dokładne lokalizacje dostawy dla dostarczycieli przesyłek.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Pobierz bezpłatny poradnik

    Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.
    W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moim danych osobowych narusza przepisy