Skip to main content

Otrzymaliśmy specjalizację Location-Based Services od Google!

specjalizacja_google

Udowodniliśmy swoje kompetencje techniczne i sukcesy w świadczeniu usług opartych na lokalizacji. Jako partner Google Cloud, otrzymaliśmy właśnie wyróżnienie w postaci specjalizacji Location-Based Services (usługi oparte na lokalizacji)!

specjalizacja_odznaka

Specjalizacja w tzw. Google Cloud Partner Specialization Program to dowód naszych kompetencji i umiejętności w budowaniu rozwiązań opartych na lokalizacji z wykorzystaniem technologii Google Cloud Platform. Celem programu jest zapewnianie klientom Google Cloud usług od certyfikowanych partnerów, którzy odnoszą sukcesy w tworzeniu rozwiązań i świadczeniu usług w danej specjalizacji – i to właśnie my!

Specjalizacja Location-Based Services (usługi oparte na lokalizacji) jest przyznawana partnerom Google Cloud, którzy tworzą i zarządzają efektywnymi aplikacjami opartymi na Google Maps Platform i Google Cloud Platform zarówno w środowiskach internetowych, jak i mobilnych. Aby uzyskać specjalizację, firma musi posiadać co najmniej dwa certyfikaty Professional Cloud Architect oraz co najmniej cztery certyfikaty Google Maps Platform Developer.

Sprawdź sam nasze rozwiązania, które wykorzystują dane lokalizacyjne: