Skip to main content

Optymalne układanie tras jest zbyt dużym wyzwaniem?

Centra logistyczne, hurtownie, firmy dostawcze oraz inne przedsiębiorstwa posiadające kierowców lub pracowników terenowych borykają się z wieloma wyzwaniami wynikającymi z charakteru ich działalności. Jednym z bardziej złożonych i wymagających wyzwań jest optymalne ułożenie tras. Niestety, optymalizacja marszruty jest bardzo skomplikowanym zadaniem – do tego stopnia, że doczekała się nawet opracowań w postaci modeli matematycznych. Powszechnie znany jest „problem komiwojażera”, który stał się popularny z uwagi na bardzo prosty opis zagadnienia i niezwykle trudny obliczeniowo proces optymalizacji.

Nasuwa się zatem pytanie: jak właściciele firm, których działalność opiera się głównie na dostarczaniu towarów lub usług w terenie, mają sprostać wyzwaniu spędzającemu sen z powiek niejednemu matematykowi? W zależności od wielkości przedsiębiorstwa istnieje potrzeba codziennego planowania dostaw do kilkudziesięciu lub kilkuset odbiorców, co wymaga załadowania nawet dziesiątek pojazdów. Z zasad kombinatoryki wynika, iż sposobów ułożenia tras przy tak dużej liczbie odbiorców, z uwzględnieniem posiadanej floty, jest więcej niż możliwości trafień w Lotto. Wybór najbardziej optymalnej marszruty staje się zatem jeszcze bardziej skomplikowany niż wspomniany „problem komiwojażera”.

Do tej pory planista lub spedytor poświęcał większość swojego czasu na planowanie, starając się uporać z wymienionymi trudnościami. Niestety niemożliwe było porównywanie wszystkich optymalnych wariantów. Kalkulacje były uproszczone i czasochłonne, a ostateczny efekt raczej niesatysfakcjonujący. Aby odpowiedzieć na te wyzwania, zespół Globemy opracował opartą na Mapach Google aplikację GeoTraxx wykorzystywaną do planowania transportu.

optymalizacja tras mapy google

Dlaczego warto korzystać z narzędzi do optymalizacji tras?

Wiemy już, że wszędzie, gdzie mamy do czynienia z rozproszoną i dużą liczbą punktów do odwiedzenia, nawet najbardziej wykwalifikowany specjalista może być niewystarczający. Dlatego też warto dokładniej przyjrzeć się korzyściom z wykorzystania narzędzi IT umożliwiających automatyczną optymalizację tras. Najlepiej zobrazuje to przykład rzeczywistej analizy wykonanej przez nasz zespół w jednym z centrów logistycznych przy użyciu aplikacji GeoTraxx.

Wspomniane przedsiębiorstwo to duże centrum logistyczne o powierzchni 20 000 m2, które codziennie dostarcza towar do około 300-400 sklepów. Liczba odbiorców zależy od potrzeb zaopatrzeniowych i zmienia się w zależności od pory roku lub dnia tygodnia. Analizie poddana została próbka z kolejnych pięciu dni.

Planiści Centrum muszą określić przydział zleceń do pojazdów i jak najszybciej uruchomić proces kompletacji, tak aby następnego dnia rano ciężarówki mogły ruszyć w trasę. Załadunek odbywa się zgodnie z zasadą LIFO – pierwszy ładunek trafia do ostatniego sklepu, a ostatni do pierwszego. Tak też musi być ułożona marszruta.

Wykorzystanie aplikacji GeoTraxx pozwoliło na znaczne zmniejszenie długości marszruty. Poniższy wykres prezentuje o ile obniżyła się łączna liczba kilometrów przejechanych przez wszystkie pojazdy po wykorzystaniu aplikacji Globemy.

optymalizacja tras mapy google

Na podstawie analizowanego przypadku widzimy, że GeoTraxx umożliwia skrócenie marszruty średnio o 19% – tyle możemy zaoszczędzić na samej długości trasy.

optymalizacja tras mapy google

Ponieważ aplikacja układa trasy tak, aby w jak największym stopniu wykorzystać przestrzeń ładunkową samochodów, uzyskujemy dodatkowe korzyści dzięki optymalnemu załadunkowi. Pozwoliło to na ograniczenie liczby pojazdów potrzebnych do dostarczenia towaru średnio o 1-2 pojazdy w porównaniu z wynikami planowania bez wsparcia narzędzi optymalizacyjnych. Poniższa tabela pokazuje liczbę sklepów, do których należy dostarczyć towar w poszczególnych dniach oraz liczbę pojazdów potrzebnych do wykonania tego zadnia w przypadku układania marszruty przez planistę oraz przez aplikację GeoTraxx.

optymalizacja tras mapy google

Chciałbyś sprawdzić, co możesz zyskać dzięki aplikacji GeoTraxx?   Zamów bezpłatną analizę

Zobacz także:

KORKI, UMIEJĘTNOŚCI I REALNY CZAS DOJAZDU – NOWA WERSJA GEOTASK WYPOCZYNEK Z GOOGLE MAPS – CASE STUDY FIRMY NACESTY GeoTraxx – automatyzacja planowania i optymalizacja transportu