Skip to main content

Korki, umiejętności i realny czas dojazdu – nowa wersja GeoTask

Przed firmami realizującymi zadania w terenie (na przykład: dostawy, serwis, windykacja, aktywacja usług i inne) stoi wiele wyzwań. Wysokie koszty, długi czas planowania czy brak optymalnej organizacji prac negatywnie wpływaj na działalność przedsiębiorstwa. Nowa wersja opartej na Mapach Google aplikacji GeoTask pozwala jeszcze lepiej odpowiedzieć na te i inne wyzwania.

Zarządzania pracą w terenie z Google Maps

Odpowiedni pracownik w odpowiednim miejscu

W nowej wersji GeoTask pojawiła się funkcja umożliwiającą przypisanie zadania w oparciu o umiejętności i kwalifikacje pracowników. Każdy typ zadania można opisać cechami (umiejętnościami) wymaganymi do jego wykonywania. Tego typu dane przypisuje się również pracownikom. Powiązanie zadania z pracownikiem nastąpi, jeżeli posiada on wszystkie niezbędne kwalifikacje opisujące dane zadanie. Umiejętności są kontrolowane zarówno przy przydziale ręcznym, jak i automatycznym.

Zarządzania pracą w terenie z Google Maps

Korki już nie zrujnują twojego planu

Dzięki zastosowaniu technologii Google Maps aplikacja GeoTask wykorzystuje dane dotyczące natężenia ruchu przy planowaniu tras i przydziale zadań. W przypadku planowania na klika dni wcześniej, optymalizator wykorzystuje dane historyczne odpowiadające miejscu i planowanemu terminowi realizacji zadania. Dzięki tej funkcji optymalizator jest w stanie dokładniej określić czas dojazdu i rozpoczęcia realizacji prac.

Zarządzania pracą w terenie z Google Maps

Ile twoim pracownikom zajmują dojazdy?

Aplikacja dysponenta wizualizuje na wykresie Gantta rzeczywiste czasy dojazdu raportowane z urządzenia mobilnego. Na etapie planowania zadań, czasy dojazdów do zadań są obliczane na podstawie danych z Google Maps. W momencie, gdy pracownik mobilny wyjeżdża do zadania, rejestrowany jest początek trasy. Kolejna zmiana statusu w aplikacji mobilnej rejestruje koniec dojazdu. Całość wizualizowana jest w aplikacji dysponenta w postaci kolorowych bloków na wykresie Gantta.

Zarządzania pracą w terenie z Google Maps

Zarządzania pracą w terenie sprawia ci problem? Wypróbuj GeoTask

GeoTask to, oparta na Google Maps, aplikacja wykorzystywana do zarządzania pracą w terenie. Narzędzie wspomaga zarówno dysponentów, jak i pracowników terenowych w zakresie planowania, monitorowania, raportowania oraz realizacji zadań. Rozwiązanie (dostępne w modelu SaaS oraz on-premises) przeznaczone jest dla firm, które mają już kilkunastu/kilkudziesięciu pracowników terenowych lub dla których złożone systemy MWFM są zbyt wymagające. GeoTask składa się z dwóch komponentów – aplikacji webowej dla szeroko rozumianych dysponentów oraz aplikacji mobilnej przeznaczonej dla pracowników terenowych. Obydwa komponenty wykorzystują podkłady oraz serwisy Map Google.

Wypróbuj GeoTask

Zobacz także:

JESZCZE BARDZIEJ INTUICYJNE MOBILNE MAPY GOOGLE
Co nowego w Google Street View? GeoTraxx – automatyzacja planowania i optymalizacja transportu