Skip to main content

Narzędzie do analizy danych przestrzennych pilnie potrzebne?

Proces analizy danych przestrzennych i publikowania rezultatów może być przyjazny i łatwy w realizacji. Nowa wersja GeoMarketingu to kompletnie przebudowana aplikacja oparta na Google Maps, wyposażona w dane referencyjne. Dane te pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych oraz komercyjnych baz danych opracowanych dla terenu Polski przez naszego partnera – DataWise.  Użytkownik może załadować swoje własne dane definiując przy tym ich strukturę.

W oparciu o dane własne i referencyjne użytkownik tworzy „projekty” marketingowe, które nazwaliśmy mapami wzbogaconymi. Taka wzbogacona mapa składa się z warstw, które powstają z filtrowania danych: referencyjnych i własnych. Filtrowanie danych jest realizowane w oparciu o predykaty odnoszące się do atrybutów tekstowych i innych, na przykład alfanumerycznych (powierzchnia, kubatura, wielkość obrotów placówki etc.) Rozbudowane jest filtrowanie przestrzenne, gdzie obszar danego filtru może być zdefiniowany ręcznie, albo na podstawie strefy wpływu wyznaczonej za pomocą mechanizmów Google Maps (rzeczywiste czasy dojazdu bądź dojścia).

Aplikacja jest wyposażona w mechanizmy stylizacji danych, tzn. możliwość przypisania ikony, uzależnienie jej wielkości lub koloru od wartości wskazanego atrybutu danego źródła danych. W przypadku dużych zbiorów danych program oferuje dodatkowe mechanizmy prezentacji danych: klastrowanie obiektów zależne od skali widoku oraz heatmapy.

Mapa wzbogacona wraz z legendą jest publikowana w postaci obrazu o określonej rozdzielczości albo linku do wersji interaktywnej.

61-1024x501

Najważniejsze korzyści biznesowe to przede wszystkim:

  • znaczące obniżenie kosztów pozyskania danych referencyjnych (publicznie dostępnych i komercyjnych),
  • szybkie i efektywne tworzenie analiz geoprzestrzennych i publikowanie ich wyników bezpośrednio przez działy biznesowe pozwala przyspieszyć przygotowanie atrakcyjnych prezentacji nawet o 50%.
  • zastosowanie prostego i intuicyjnego interfejsu Google Maps umożliwia przygotowanie i publikowanie analiz przez dowolne osoby, zgodnie z aktualnymi potrzebami biznesowymi i bez konieczności angażowania specjalistów GIS, analityków czy działów projektowania,
  • niższe koszty użytkowania aplikacji zapewnione przez zastosowanie modelu dystrybucji w chmurze obliczeniowej.

Więcej informacji o nowej wersji aplikacji GeoMarketing

Zobacz także:

GLOBEMA WŚRÓD NAJBARDZIEJ CENIONYCH PARTNERÓW GOOGLE OPTYMALNE UKŁADANIE TRAS JEST ZBYT DUŻYM WYZWANIEM? KORKI, UMIEJĘTNOŚCI I REALNY CZAS DOJAZDU – NOWA WERSJA GEOTASK