Skip to main content

Łatwy dostęp do danych o sieci dla pracowników MPEC Rzeszów

By 7 grudnia, 201629 kwietnia, 2022Aplikacje oparte na Google Maps, Klienci

Globema wdrożyła aplikację GeoGrid w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (MPEC) w Rzeszowie. Rozwiązanie zapewnia użytkownikom, którzy nie posiadają szerokiej wiedzy z zakresu obsługi systemu GIS, łatwy i szybki dostęp do danych o sieci.

GeoGrid MPEC Rzeszów

Działalność MPEC Rzeszów

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rzeszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest największym dystrybutorem ciepła na Podkarpaciu. Obszarem działalności przedsiębiorstwa jest miasto Rzeszów oraz Gmina Trzebownisko, gdzie dostarczane jest mieszkańcom ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Długość sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez przedsiębiorstwo wynosi 241 km (w tym 93 km stanowi sieć w nowoczesnej technologii rur preizolowanych). Ilość węzłów cieplnych, do których dostarczane jest ciepło, wynosi 1435 szt. Łącznie około 80% mieszkańców korzysta z ciepła systemowego.

GeoGrid w MPEC Rzeszów

Wyzwania

MPEC Rzeszów – Sp. z o.o. wykorzystuje do inwentaryzacji i zarządzania majątkiem sieciowym autorski system Globemy EC.GIS, zbudowany na platformie Smallworld GIS. Szczegółowe informacje o majątku ciepłowniczym zgromadzone są w jednej bazie danych, do której dostęp ma autoryzowana grupa użytkowników.

Zaawansowane systemy GIS oferują dużo skomplikowanych funkcji, które w pełni wykorzystywane są przez najbardziej doświadczonych pracowników przedsiębiorstwa. Osoby decyzyjne, pracownicy terenowi oraz pracownicy z działów inwestycji, marketingu czy eksploatacji potrzebują dotrzeć do informacji o przebiegu sieci jej właściwościach i parametrach oraz lokalizacji węzłów i ich szczegółowym opisie w sposób szybki i intuicyjny – najlepiej poprzez przyjazny, znany z innych rozwiązań interfejs użytkownika. Jednym z założeń stawianych przed takim rozwiązaniem jest uniwersalność i dostępność zarówno dla użytkowników komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych pracujących pod różnymi systemami operacyjnymi. Optymalnie rozwiązanie takie powinno funkcjonować bez zaangażowania infrastruktury serwerowej oraz służb informatycznych przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie zaproponowane przez Globemę

Naprzeciw tak postawionym oczekiwaniom wychodzi aplikacja webowa GeoGrid – narzędzie stworzone z wykorzystaniem komponentów Google Maps. GeoGrid pozwala przede wszystkim na prezentację geometrycznego modelu infrastruktury sieciowej (sieci, węzły, komory, budynki, działki etc.) na tle Map Google. Dodatkowo aplikacja zapewnia łatwy i szybki dostęp do atrybutów alfanumerycznych obiektów sieciowych oraz dokumentacji obiektów w postaci udostępnionych załączników. Rozwiązanie zostało wzbogacone o narzędzia do wyszukiwania obiektów po atrybutach oraz mierzenia odległości między punktami. Dzięki zastosowaniu Google Maps API Premium Plan udało się stworzyć aplikację mapową atrakcyjną graficznie i wykorzystującą zasoby Map Google, takie jak mapy satelitarne czy zdjęcia pod kątem 45 stopni. Ponadto, użytkownik ma dostęp do nawigacji per punkt adresowy oraz lokalizacji geograficznej obiektu sieciowego, może szybko wyznaczać trasę dojazdu, a także zobaczyć miejsca lokalizacji dzięki Street View.

GeoGrid w MPEC Rzeszów

GeoGrid funkcjonuje niezależnie od infrastruktury serwerowej oraz bez zaangażowania służb informatycznych MPEC-Rzeszów, a jedynym wymogiem technicznym jest dostęp do Internetu. Zespół Globemy był odpowiedzialna za stworzenie rozwiązania, odpowiedni dobór licencji Google Maps oraz całościową realizację projektu od momentu analizy potrzeb, poprzez rozwój aż do wdrożenia i uruchomienia produkcyjnego aplikacji.

GeoGrid w MPEC Rzeszów

Korzyści

Nowa aplikacja zmieniła sposób dostępu do danych w przedsiębiorstwie. Wybrane dane ciepłownicze prezentowane są w oparciu o interfejs Map Google, dzięki czemu użytkownicy w szybki i łatwy sposób znajdują wszystkie potrzebne informacje. Głównymi beneficjentami aplikacji (choć oczywiście nie jedynymi) są służby terenowe.

GeoGrid umożliwia łatwy dostęp do danych o infrastrukturze terenowej na urządzeniach przenośnych, taki jak: laptop, tablet czy smartfon. Dane prezentowane są w przyjaznej formie, a pracownicy mają ułatwiony dostęp w miejscu pracy do niezbędnych informacji, bez konieczności drukowania map lub dokumentacji. W przypadku zdarzenia na sieci pracownicy mogą sprawdzić cechy infrastruktury terenowej, przejrzeć dokumentację techniczną w postaci załączników, lub sprawdzić kolizje z inną infrastrukturą, co znacznie przyśpiesza działania prewencyjne na sieci, zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii oraz skraca czas przerw w dostawie ciepła do klientów.

Służby terenowe MPEC Rzeszów Sp. z o.o. oraz pracownicy Pogotowia Ciepłowniczego czy Działu Eksploatacji poprzez urządzenia mobilne wyposażone w narzędzia GeoGrid, wykorzystujące Mapy Google, w sposób łatwy i szybki mają dostęp do pełnej informacji o infrastrukturze ciepłowniczej zgromadzonej w bazowym systemie EC.GIS” – podsumowuje Adrianna Chmura, Kierownik sekcji GIS MPEC Rzeszów Sp. z o.o.

Korzyści dla pracowników Biura Obsługi klienta i Działu Rozwoju

Pracownicy odpowiedzialni za obsługę klientów mają bieżący dostęp do informacji z poziomu przeglądarki internetowej, gdzie dane prezentowane są w uproszczonej formie na tle mapy drogowej i zdjęć lotniczych. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia prowadzenie rozmów z klientami zarówno w zakresie aktualnych zdarzeń, jak i przyszłych działań, np. nowych przyłączeń.

Korzyści dla osób decyzyjnych

Osoby decyzyjne mogą sięgać do danych o infrastrukturze sieciowej niezależnie od miejsca, w którym się znajdują: konferencje, spotkania z władzami miasta czy spotkania z mieszkańcami. Dzięki wizualizacji obiektów mogą w czytelny sposób przedstawić dane firmy, prezentować planowane remonty i inwestycje oraz wyznaczać kierunki rozwoju.

Zobacz, jak działa GeoGrid

Więcej o GeoGrid Zarejestruj się, aby zobaczyć demo

Zobacz także:

MONITORING I ZARZĄDZANIE FLOTĄ POJAZDÓW Z GOOGLE MAPS Co nowego w Google Street View? GeoTraxx – automatyzacja planowania i optymalizacja transportu