Skip to main content

Zarządzanie pracą w terenie za pomocą Google Maps

Rodzina autorskich rozwiązań Globemy opartych na Mapach Google powiększyła się o łatwą w obsłudze aplikację GeoTask wykorzystywaną do zarządzania pracą w terenie. Najmłodsze narzędzie z przedrostkiem „Geo” w nazwie wspomaga zarówno dysponentów, jak i pracowników w zakresie planowania, monitorowania, raportowania i realizacji zadań. GeoTask umożliwia organizację prac także w firmach, które mają kilkunastu/kilkudziesięciu pracowników terenowych lub dla których złożone systemy MWFM są zbyt wymagające. Rozwiązanie jest dostępne zarówno w modelu SaaS, jak i on-premises. 

GeoTask pozwala na znaczne zwiększenie efektywności prac i optymalizację przydziału zadań, co umożliwia między innymi zredukowanie liczby nadgodzin pracowników terenowych i zmniejszenie kosztów operacyjnych. Ponadto korzystając z narzędzia dysponent może obsługiwać znacznie więcej zadań. Łączność między dysponentem a pracownikami oraz bieżące monitorowanie lokalizacji i statusu grup terenowych umożliwia także szybkie reagowanie na sytuacje awaryjne i spełnienie zadeklarowanego SLA.

GeoTask składa się z dwóch komponentów – aplikacji webowej dla szeroko rozumianych dysponentów oraz aplikacji mobilnej przeznaczonej dla pracowników terenowych. Obydwa komponenty wykorzystują podkłady oraz serwisy Google Maps.

Dysponenci – przydzielanie i kontrola pracy

GeoTask pozwala na kompleksowe zarządzanie zadaniami. Dysponent może w łatwy sposób tworzyć oraz przydzielać na Google Maps zadania grupom terenowym. Użytkownik jest także informowany na bieżąco o statusie wykonywanych zadań (Zaakceptowane/Odrzucone, W drodze, Rozpoczęte, Wykonane/Niewykonane). Dodatkowo dysponent monitoruje status pracowników terenowych (Zalogowany, Wylogowany, Offline, W drodze, Pracuje) oraz ich pozycję, z możliwością dokładnego zbadania lokalizacji przy użyciu na przykład Street View.

GeoTeamManager

Po zakończeniu pracy grupy terenowej dysponent ma możliwość analizy czasu pracy oraz zadań wykonanych przez poszczególnych pracowników. Może także przeanalizować marszrutę pracownika względem lokalizacji zadań oraz na bieżąco reagować na wszelkiego rodzaju sytuacje awaryjne.

GeoTeamManager

Pracownicy terenowi – szybka komunikacja z dyspozytorem i optymalna organizacja pracy

Drugi komponent rozwiązania GeoTask to łatwa w obsłudze aplikacja mobilna, dzięki której pracownik widzi na bieżąco aktualizowaną listę przydzielonych mu zadań wraz z ich charakterystyką, załączoną dokumentacją oraz lokalizacją na Google Maps. W razie potrzeby pracownik może także skorzystać z nawigacji. Dodatkowo użytkownik aplikacji mobilnej jest na bieżąco informowany o wszelkich zmianach dokonywanych przez dysponenta. Zmiany wprowadzone przez pracowników terenowych również są automatycznie przesyłane do dysponenta.

444423523523236

Po ukończeniu prac użytkownik aplikacji raportuje, ile czasu poświęcił na dane zadanie (z podziałem na dojazd oraz samą pracę). W podsumowaniu realizacji zadania pracownik może wprowadzać notatki oraz załączniki (na przykład zdjęcia). W przypadku utraty zasięgu sieci komórkowej wszystkie zmiany zapisywane są automatycznie, a w momencie odzyskania zasięgu następuje synchronizacja.

33345235235235

Funkcje

 • Dwa zintegrowane komponenty – aplikacja webowa dla osób nadzorujących wykonanie zadań oraz aplikacja webowa dla pracowników terenowych.
 • Szybkie tworzenie, przydzielanie oraz edycja zadań.
 • Zarządzanie zadaniami – widok listy zadań do wykonania.
 • Przydział zadań w oparciu o diagram Gantta.
 • Lokalizacja i podgląd zadań na Mapach Google (także na Street View i zdjęciach satelitarnych).
 • Monitorowanie lokalizacji pracowników za pomocą Google Maps (z możliwością wykorzystania Street View i zdjęć satelitarnych).
 • Optymalizacja tras dojazdów do zadań z uwzględnieniem lokalizacji i priorytetów.
 • Przesyłanie załączników (dysponent – pracownik terenowy – dysponent).
 • Raportowanie czasu pracy.
 • Prosta obsługa – brak konieczności organizowania szkoleń dla pracowników.

Wybrane korzyści

 • Większa efektywność pracy dzięki lepszemu zarządzaniu zadaniami.
 • Optymalizacja przydziału zadań.
 • Bieżący nadzór nad realizacją zadań.
 • Redukcja liczby nadgodzin pracowników terenowych.
 • Niższe zużycie paliwa dzięki optymalizacji marszruty.
 • Możliwość szybkiego reagowania na sytuacje awaryjne.
 • Wyeliminowanie dokumentacji papierowej.

GeoTask może być wykorzystywany jako uzupełnienie systemu GE Field Force Automation lub jako samodzielne narzędzie.

Zobacz także:

WIZUALIZACJA DANYCH O SIECI NA MAPACH GOOGLE – FILM AUTORSKIE ROZWIĄZANIE GLOBEMY ALTERNATYWĄ DLA GOOGLE MAPS ENGINE GEOGRID WSPIERA DZIAŁ SPRZEDAŻY W UPC SLOVAKIA