Skip to main content

Wdrożenie wielodostępnego systemu paszportyzacji sieci w UPC CEE

By 23 maja, 201624 stycznia, 2022Klienci, Telekomunikacja

Globema wdraża w UPC Central Eastern Europe kompleksowy system paszportyzacji sieci w architekturze mulit-tenant. Rozwiązanie, oparte na systemie GE Smallworld Physical Network Inventory (PNI), będzie wykorzystywane w oddziałach: polskim, czeskim, węgierskim, słowackim i rumuńskim.

Głównym celem projektu jest utworzenie zintegrowanego środowiska PNI oraz uzyskanie jednego modelu sieci i zunifikowanej bazy danych dla wszystkich oddziałów. Celem implementacji jest także redukcja kosztów dzięki lepszemu wykorzystaniu majątku sieciowego, usprawnienie procesu projektowania sieci, a także standaryzacja procesów związanych z zarządzaniem siecią.

4446346743778

Architektura rozwiązania

Rozwiązanie jest oparte na systemie Smallworld Physical Network Inventory wdrożonym przez Globemę w UPC Polska w 2006 roku. System będzie także wzbogacony o moduły Globemy:

Architekturę rozwiązania ilustruje poniższy schemat oparty na ogólnym modelu telekomunikacyjnych systemów Network Inventory (NIS) opartych na oprogramowaniu GE Smallworld z wyróżnieniem obwiedniami komponentów i modułów składających się na system NIS dla UPC CEE.

2242352352369

Projekt obejmuje także migrację i konsolidację danych pochodzących z różnych źródeł. Dostarczone rozwiązanie zapewni dostęp do systemów przez aplikację użytkownika, jak również poprzez przeglądarkę webową, dzięki modułowi Network Inventory Gateway.

Wybrane korzyści osiągnięte dzięki implementacji

  • Niższe koszty utrzymania systemu – uproszczenie instalacji, konfiguracji i obsługi
  • Optymalizacja wykorzystania infrastruktury informatycznej
  • Proste i szybkie dodawanie nowych oddziałów
  • Lepsze zarządzania i przydział licencji – wspólna pula licencji dla wszystkich oddziałów
  • Uproszczenie procesu raportowania
  • Spójny model sieci dla wszystkich oddziałów
  • Możliwość bardziej elastycznego przydziału zadań związanych z projektowaniem sieci

O UPC CEE

logo_upc_small

UPC CEE jest częścią grupy Liberty Global International (LGI) będącej jednym z największych międzynarodowych dostawców usług telewizji kablowej oraz między innymi szerokopasmowego dostępu do internetu i usług telefonicznych dla klientów indywidualnych i biznesowych. Pod marką UPC grupa LGI świadczy usługi w Polsce, Rumuni, Słowacji, Czechach oraz na Węgrzech.

UPC Polska obsługuje blisko 1,5 mln abonentów (ponad 30% rynku) i jest pod tym względem największą siecią kablową w Polsce.

224235235236000

Grafiki dzięki uprzejmości UPC CEE

Zobacz także:

Wizualizacja danych o sieci na Mapach Google – film