Skip to main content

Korzyści biznesowe z prezentacji danych o infrastrukturze sieciowej na Google Maps

Globema opracowała właśnie najnowszą wersję aplikacji GeoGrid, wykorzystywaną przez klientów z branż energetycznej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej w Polsce i Europie. Zmiany w aplikacji związane są między innymi z wykorzystaniem nowej technologii Cloud do przechowywania danych. Webowa aplikacja GeoGrid umożliwia prezentację danych z systemu GIS bezpośrednio na mapach Google (także na zdjęciach StreetView). Rozwiązanie jest przeznaczone dla firm posiadających infrastrukturę techniczną w terenie.

Funkcjonalność

 • Geometryczny model infrastruktury sieciowej (obiekty liniowe, punktowe oraz obszarowe tj. sieci, węzły, słupy, komory, stacje, budynki, działki etc.)
 • Dostęp do atrybutów alfanumerycznych obiektów sieciowych
 • Wyszukiwanie obiektów po atrybutach
 • Lokalizacja obiektów po adresie
 • Wyznaczenie trasy dojazdu
 • Widok obiektów sieciowych w Street View
 • Prezentacja obiektów sieciowych w oparciu o Mapy Google (mapa drogowa, zdjęcie lotnicze, hybryda)
 • Kompletny widok zasobów sieciowych na tle map Google
 • Dostęp w oparciu o Google Maps z urządzeń mobilnych (tablety i smartfony)
 • Szybki i łatwy dostęp do danych o sieci w terenie
 • Szybki dostęp do dokumentów oraz schematów obiektów sieciowych

Korzyści biznesowe

 • Dla Zarządu

GeoGrid umożliwia osobom decyzyjnym dostęp do danych o infrastrukturze terenowej niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Aplikacja pozwala w czytelny sposób prezentować dane firmy oraz wspiera planowanie inwestycji czy modernizacji.

 • Dla służb terenowych

Aplikacja GeoGrid umożliwia łatwy dostęp do danych o infrastrukturze terenowej na urządzeniach mobilnych. Pracownicy zyskują ułatwiony dostęp do niezbędnych informacji, bez konieczności drukowania map czy dokumentacji.

W przypadku zdarzenia na sieci, pracownicy mogą sprawdzić cechy infrastruktury terenowej lub przejrzeć dokumentację techniczną w postaci załączników oraz sprawdzić kolizje z inną infrastrukturą, co znacznie przyśpiesza działania prewencyjne na sieci, zmniejsza ryzyko eskalacji awarii oraz skraca czas wyłączeń klientów.

 • Korzyści dla sprzedawców oraz dla marketingu

GeoGrid umożliwia dostęp do danych z poziomu przeglądarki internetowej. Dane prezentowane są w uproszczonej formie na tle mapy drogowej i zdjęć lotniczych, co znacznie ułatwia i upraszcza rozmowy z klientami o nowych przyłączeniach.