Skip to main content

Marek Gondzio wybrany Wiceprzewodniczącym Rady KIGEiT

W dniu 20 listopada 2015 roku Marek Gondzio, Prezes Zarządu Globemy, został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). Marek Gondzio był członkiem Rady KIGEiT już od 2012 roku. Przewodniczącym Rady Krajowej został Andrzej Dulka, prezes Alcatel-Lucent Polska, a prezesem Zarządu KIGEIT pozostał Stefan Kamiński.

Dnia 20 listopada 2015 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT. Było poświęcone zmianom w Statucie i Regulaminie przyjęć oraz wyborom do Organów wybieralnych Izby w kadencji 2015-18. Przebiegało wg zasad obowiązujących w Izbie od 1 października 2006 r. Wybrano Radę, Komisję Rewizyjną i Rozjemczą. Prezes Zarządu został wybrany bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie, natomiast pozostali członkowie Zarządu zostali wybrani przez Radę Izby spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa.

Globema od lat aktywnie działa w renomowanych i cenionych organizacjach branżowych, a członkowie Zarządu firmy pełnią ważne funkcje w kierownictwach tych organizacji. W KIGEiT Globema jest m.in. Członkiem Założycielem Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG), która zajmuje się wspieraniem inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do budowy energetyki rozproszonej i sieci inteligentnych. Wiceprezes Globemy, Ryszard Rybus, jest od 2014 roku członkiem zarządu SIS-SG.

Z kolei Marek Maniecki, Wiceprezes Zarządu firmy, jest Członkiem Rady w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) od początku jej powstania, czyli od stycznia 1993 roku. Marek od 3 lat działa również jako Przewodniczący Komitetu Energii PIIT.

Globema bierze także aktywny udział w corocznym Forum Gospodarczym Time, organizowanym przez KIGEiT, podczas którego prezentuje autorskie rozwiązania branżowe dla energetyki oraz telekomunikacji, w tym rozwiązania dla operatorów OZE.

22-2015-03-19-3335343737Panel dyskusyjny Forum Gospodarczego Time 2015 (fot. fgtime.pl)

O Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji powstała w 1992 roku. Izba jest organizacją typu not-for-profit zrzeszającą grupę podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie lub na rzecz elektroniki i telekomunikacji, a także w zakresie usług radiofonii i telewizji.

O Globemie

Głównymi produktami Globemy są branżowe systemy zarządzania zasobami przestrzennymi przedsiębiorstw sieciowych, budowane na platformie GE Smallworld™, a także systemy wsparcia realizacji zadań terenowych oraz technologie lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym. Rozwiązania Globemy obejmują prowadzenie inwentaryzacji sieci, projektowanie jej rozwoju, wsparcie eksploatacji, obsługę awarii oraz zarządzanie służbami mobilnymi. Firma posiada własną jednostkę badawczo-rozwojową CRO (Centrum Rozwoju Oprogramowania), a także oddziały w Rumunii, Czechach i Stanach Zjednoczonych.