Skip to main content

Kolejne certyfikaty dla zespołu Globemy

Gratulujemy naszym koleżankom i kolegom z zespołu DWT (Dział Wsparcia Technicznego)! Kolejne pięć osób z grona testerów Globemy uzyskało międzynarodowe certyfikaty ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy. Stałe poszerzanie wiedzy branżowej i kompetencji zespołu jest częścią dbania o odpowiednio wysoką jakość produktów i rozwiązań firmy.

Egzamin ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy obejmuje następujące zagadnienia:

  • podstawy testowania oprogramowania
  • testowanie w cyklu życia oprogramowania
  • statyczne techniki testowania
  • techniki projektowania testów
  • zarządzanie testowaniem
  • testowanie wspierane narzędziami.

W najbliższej przyszłości wiedza posiadaczy certyfikatów podstawowych zostanie poszerzona o zakres zawarty w ISTQB Certyfikowany Tester Zwinny (Agile Tester). Warto także dodać, że zespół firmy jest wspierany przez kierowników testów posiadających certyfikaty ISTQB Advanced Level Test Manager.

Certyfikaty i nagrody, które otrzymała Globema

O zespołe Globemy

Zespół Globemy stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści, których umiejętności, wiedza i doświadczenie poparte są między innymi ponad 70 certyfikatami GE, Google, Scrum, PRINCE2, FME, BPM oraz innych.

Umiejętności naszych pracowników zostały docenione między innymi przez GE Energy poprzez zawarcie ramowej i wieloletniej umowy Master Service Agreement, pozwalającej na angażowanie naszych pracowników do projektów realizowanych na platformach GE Digital Energy (w tym m.in. Smallworld, PowerOn, FFA) na całym świecie.