Skip to main content

GeoGrid wspiera dział sprzedaży w UPC Slovakia

GeoGrid, webowa aplikacja Globemy oparta na mapach Googla, została wdrożona w słowackim oddziale UPC. Z rozwiązania korzysta dział sprzedaży firmy odpowiedzialny za region Słowackiej stolicy – Bratysławy.

Narzędzie GeoGrid pozwala na agregowanie i wizualizację danych z różnych źródeł (GIS, CRM, ERP, WFM) za pomocą jednej aplikacji webowej. Użytkownicy rozwiązania mogą wizualizować dane o sieci (wraz z danymi biznesowymi) nie tylko na mapach Googla, ale także za pomocą Google StreetView.

Wdrożenie aplikacji GeoGrid w UPC Slovakia zostało podzielone na trzy etapy:

  • pierwszy etap obejmował migrację do systemu danych o sieci optycznej UPC obejmującej Bratysławę
  • drugi etap obejmuje migrację danych o sieci HFC przedsiębiorstwa
  • ostatni etap polegał na zmigrowaniu adresów wszystkich klientów UPC Slovakia

3334436377

O aplikacji GeoGrid

Aplikacja webowa i mobilna GeoGrid jest przeznaczona dla firm posiadających dowolną infrastrukturę w terenie (branże sieciowe, jednostki terytorialne, branża retail, e-commerce, nieruchomości, finanse). GeoGrid umożliwia wizualizację, zarządzanie, edycję i analizę danych bezpośrednio na mapach (obecnie dane podkładowe pochodzą z Open Street Map). Dodatkowo, dzięki rozszerzeniu GeoPerformance, GeoGrid umożliwia agregowanie danych z innych źródeł i systemów firmy – GIS, CRM, ERP, WFM, Fleet Management (zarządzania flotą), dzięki czemu dane techniczne prezentowane są równocześnie z danymi biznesowymi w kontekście przestrzennym.

Użytkownikami końcowymi aplikacji są pracownicy działów operacyjnych, dyspozytorzy, kadra zarządzająca, pracownicy terenowi, działy obsługi klienta, sprzedaży i marketingu. GeoGrid jest dedykowany wszystkim pracownikom, którzy na co dzień stykają się z koniecznością zarządzania, wizualizacji, monitorowania i analizy swojej infrastruktury w terenie.

Korzyści biznesowe

Dzięki aplikacji GeoGrid pracownicy działu sprzedaży UPC Slovakia mogą szybko odnaleźć na mapie konkretny odcinek sieci czy przedstawić klientom dokładną informację na temat możliwości podłączenia do sieci. Ponadto UPC już teraz oszczędza dużo czasu i redukuje koszty dzięki zastosowaniu w ramach GeoGrid technologii Google Earth (modelowanie świata w tym elementów infrastruktury sieciowej w 3D) oraz Google StreetView (wizualizacja przebiegu sieci na zdjęciach StreetView). Kompleksowa i precyzyjna wizualizacja sieci umożliwia wstępną ocenę danego obszaru pod kątem dostępności usług (pre-qualification), co z kolei pozwala na niemal całkowite wyeliminowanie poprzedniej metody weryfikacji opartej na badaniach terenowych.

2222423627627

O UPC Slovakia

1384265441376UPC Broadband Slovakia jest jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych i telewizji kablowej na Słowacji. Firma świadczy m.in. usługi transmisji oraz szerokopasmowego internetu w 42 miastach przy pomocy zaawansowanej infrastruktury optycznej.