Skip to main content

Globema Partnerem konferencji AFOR w Rumunii

By 22 czerwca, 201516 grudnia, 2015Wydarzenia

W kwietniu bieżącego roku Globema brała udział w Konferencji  „GIS Solutions for Telecom Operators Networks And For Infrastructure Reporting” organizowanej przez rumuńską organizację branżową AFOR (Romanian Fiber Optics Association). W wydarzeniu brali  udział m.in. przedstawiciele ponad 25 wiodących firm telekomunikacyjnych z Rumuni, takich jak: Telekom Romania, Orange, GTS, UPC i wiele innych.

Globema brała czynny udział w całym wydarzeniu. Podczas sesji plenarnej nasz zespół przedstawił rozwiązania IT oparte na platformie Smallworld Network Inventory, przeznaczone m.in. do inwentaryzacji i zarządzania siecią oraz do pozyskiwania i migracji danych.

Jako jeden z głównych wystawców, także na naszym konferencyjnym stoisku prezentowaliśmy Smallworld Physical Network Inventory, Smallworld Logical Network Inventory oraz wybrane rozszerzenia tych aplikacji autorstwa Globemy:

Globema aktywnym uczestnikiem wydarzeń branżowych

Globema jest aktywnym uczestnikiem wydarzeń branżowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Każdego roku nasz zespól uczestniczy w Konferencjach GE Digital Energy w Europie i w USA oraz w Forum Gospodarczym TIME.

Ponadto od 1999 roku Globema regularnie organizuje własne, międzynarodowe Konferencje, które są miejscem spotkań oraz wymiany doświadczeń twórców i użytkowników systemów IT. Konferencja jest skierowana przede wszystkim do: branż sieciowych (ciepło, gaz, ropa, woda), telekomunikacji i energetyki.

O organizacji AFOR

AFOR (Romanian Fiber Optics Association) to organizacja zrzeszająca operatorów telekomunikacyjnych, producentów infrastruktury światłowodowej oraz firmy, których działalność jest związana z sieciami optycznymi. Członkami AFOR są także pracownicy naukowi i inni specjaliści z tej dziedziny.