Skip to main content

Globema na konferencji Ge Digital Energy w Colorado Springs – relacja

By 31 marca, 201516 grudnia, 2015Wydarzenia

Na początku marca bieżącego roku Globema po raz kolejny aktywnie uczestniczyła w międzynarodowej konferencji 2015 Digital Energy Americas Software Summit, organizowanej przez firmę General Electric. Wydarzenie było poświęcone najnowszym rozwiązaniom IT dla branż sieciowych (energetyki, telekomunikacji i sektora utilities).

Głównym tematem konferencji były rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw zarządzających sieciami transmisyjnymi i dystrybucyjnymi, przede wszystkim operatorów energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowo-kanalizacyjnych oraz przesyłu i dystrybucji gazu i ropy. Podczas licznych wykładów, pokazów, warsztatów i prezentacji uczestnicy wydarzenia mogli poznać najnowsze produkty, technologie i rozwiązania. Dużą uwagę poświęcano systemom GIS (Smallworld), WFM (Field Force Automation) oraz DMS (PowerOn).

Stoisko konferencyjne Globemy

W trakcie wydarzenia Globema była partnerem, sponsorem i wystawcą – na naszym stosiku prezentowaliśmy rozwiązania branżowe i nowości opracowane w Centrum Rozwoju Oprogramowania w Warszawie oraz w Łodzi. Podczas licznych spotkań i pokazów przedstawiliśmy między innymi autorskie rozszerzenia aplikacji Smallworld Physical Network Inventory oraz Smallworld Logical Network Inventory, takie jak:

  • Physical Route Manager – aplikacja do modelowania tras punkt-punkt w sieciach optycznych i miedzianych
  • Optical Network Atlas – aplikacja do generowania schematów sieci optycznych
  • LNI Connector – aplikacja umożliwiająca automatyczną synchronizację danych między systemami NMS/EMS a bazą danych Logical Network Inventory
  • CaTV Design – aplikacja wspierająca projektowanie sieci HFC
  • Logical Browser – aplikacja umożliwiająca dostęp do danych Logical Network Inventory przez przeglądarkę internetową
  • MDC-Telco – aplikacja do inwentaryzacji, weryfikacji i aktualizacji danych o sieci telekomunikacyjnej przez pracowników w terenie

Na stoisku oraz spotkaniach prezentowaliśmy również rozwiązania dla sektora utilities, w tym systemy SmartGrid dla branży energetycznej.

Wystąpienie Globemy

Globema współtworzyła również część merytoryczną wydarzenia. Podczas sesji poświęconej rozwiązaniom dla telekomunikacji Radek Borecki wygłosił referat pt. „Managing Fixed Wireless Networks with Smallworld Radio Network Inventory”. Wystąpienie to było poświęcone aplikacji Radio Network Inventory (RNI), która rozszerza funkcjonalność Smallworld Physical Network Inventory o modelowanie/inwentaryzację wież radiowych i infrastruktury bezprzewodowej, w tym: anten, jednostek zewnętrznych (ODU) i terminali radiowych.

Działalność Globemy w USA

W USA z rozwiązań oraz usług oferowanych przez Globemę korzysta kilka dużych firm z sektora telekomunikacyjnego i utilities. Tegoroczna konferencja była kolejną okazją do przedstawienia produktów i usług Globemy na arenie międzynarodowej.