Skip to main content

VII Forum Gospodarcze Time z udziałem Globemy

By 25 marca, 201516 grudnia, 2015Wydarzenia

Globema po raz kolejny była partnerem Forum Gospodarczego TIME, które odbyło się 9 marca 2015 roku w hotelu Hilton, w Warszawie. Organizatorem wydarzenia była Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

Podczas Forum Globema prezentowała swoje rozwiązania branżowe dla energetyki oraz telekomunikacji, w tym rozwiązania dla operatorów OZE. Ponadto Marek Gondzio, Prezes Globemy, wziął udział w panelu dyskusyjnym: „Program budowy systemu bezpieczeństwa cyfrowego Państwa, instytucji, przedsiębiorstwa i obywatela”.

3335343737Panel dyskusyjny z udziałem Prezesa Globemy. Fot. fgtime.pl

Przebieg forum

Wydarzenie rozpoczęło się od przemówienia inauguracyjnego Ministra Gospodarki, Janusza Piechocińskiego. Następnie rozpoczęły się obrady forum, których celem była prezentacja projektu Programu Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu, stanowiąca podsumowanie prac programowych KIGEiT.

W trakcie konferencji Izba zaprezentowała i skierowała do konsultacji społecznych Program Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu. Istotą i celem opracowania programu jest zwrócenie uwagi na potencjał polskiego przemysłu cyfrowego i jego rolę w rozwoju gospodarczym Polski.

W trakcie całych obrad – w których wzięło udział ponad 600 przedstawicieli przedsiębiorstw, administracji i instytucji naukowych – na czoło wybijały się postulaty holistycznego podejścia do innowacyjności i budowy polskiej specjalizacji przemysłowej skoncentrowanej na nowych technologiach energetycznych.

Działalność Globemy w organizacjach branżowych

Globema od lat należy do cenionych organizacji branżowych, a członkowie Zarządu firmy pełnią ważne funkcje w tych organizacji. Prezes firmy, Marek Gondzio, jest od 2012 roku członkiem Rady KIGEiT. Z kolei Wiceprezes Globemy, Marek Maniecki, jest Członkiem Rady Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) od początku jej powstania. Od 3 lat działa również działa jako Przewodniczący Komitetu Energii PIIT.

O KIGEiT

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji powstała w 1992 roku. Izba jest organizacją typu not-for-profit zrzeszającą grupę podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie lub na rzecz elektroniki i telekomunikacji, a także w zakresie usług radiofonii i telewizji.

/Na podstawie fgtime.pl oraz kigeit.org.pl/

001